• בית
  • כמה מעלות זה חום גבוה ?

כמה מעלות זה חום גבוה ?